Xe đi Cao Bằng tuyến Hà Nội – Cao Bằng

Tuyến Hà Nội – Cao Bằng: dài khoảng 300 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 22 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 5h00 đến 21h00 do 8 nhà xe: xe Khánh Hoàn,xe Thanh Ly, xe Lương Sùng, xe Hiến Lợi, xe Hưng Thành, xe Ngọc Hà (Cao Bằng), xe 42, xe Vĩnh Dung vận hành. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 6 giờ 45 phút. Giá vé tuyến đường này dao động khoảng 170.000 đến 200.000 VND

Đường đi Cao Bằng hiện nay rất thuận tiện, nhiều xe chất lượng cao và có nhiều lựa chọn dành cho du khách muốn đi Cao Bằng, hoặc cần gửi đồ, nhận đồ đi(từ) Cao Bằng bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ của các nhà xe này.

Tuyến Hà Nội – Cao Bằng:  dài khoảng 300 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 22 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 5h00 đến 21h00 do 8 nhà xe: xe Khánh Hoàn,xe Thanh Ly, xe Lương Sùng, xe Hiến Lợi, xe Hưng Thành, xe Ngọc Hà (Cao Bằng), xe 42, xe Vĩnh Dung vận hành. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 6 giờ 45 phút. Giá vé tuyến đường này dao động khoảng 170.000 đến 200.000 VND

Về lịch trình, mình sẽ cập nhật dần lên, tuy nhiên để chủ động cho hành trình của mình, mình khuyến khích các bạn nên gọi trực tiếp cho nhà xe để tham khảo. Bởi thông tin có thể thay đổi, đặc biệt là các dịp lễ, tết. Việc đặt xe cũng cần phải đặt sớm.

Thông tin hành trình:

Thông tin hành trình Hà Nội - Cao Bằng

Thông tin tuyến đường Hà Nội – Cao Bằng

1. Tuyến Hà Nội – Cao Bằng

       
 STT Bến xuất phát  Nhà xe/ điện thoại  Chi tiết
1 Mỹ Đình Hiến Lợi: 0915.046.784 – 11 chuyến/ngày xuất bến lúc: 05h00, 06h00, 07h00, 08h00, 09h00, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00
– Giá vé: khoảng 170,000 đ
– Loại xe: Ghế ngồi 16 chỗ
Giờ đến (khoảng 8 tiếng): 13h00,14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00, 23h00.
 2 Mỹ Đình Lương Sùng – 01 chuyến/ngày xuất bến vào lúc: 11h30
– Giá vé: khoảng 170,000 đ
– Loại xe: Ghế ngồi 30 chỗ .
– Giờ đến: 19h30 (khoảng 8 tiếng)
 3 Mỹ Đình Ngọc Hà (Cao Bằng) – 01 chuyến/ngày xuất bến vào lúc: 11h30
– Giá vé: khoảng 170,000 đ
– Loại xe: Ghế ngồi 30 chỗ .
– Giờ đến: 19h30 (khoảng 8 tiếng)
 4 Mỹ Đình  Khánh Hoàn:  0915.660.062 – 03 chuyến/ngày xuất bến vào lúc: 20h00, 20h30,21h00
– Giá vé: khoảng 200,000 đ
– Loại xe: Giường nằm 40 chỗ.
– Giờ đến: 4h00,4h30,5h00 (khoảng 8 tiếng)
 5 Mỹ Đình  Thanh Ly:0912.237.252 – 03 chuyến/ngày xuất bến vào lúc: 19h00,20h00,21h00
– Giá vé: khoảng 200,000 đ
– Loại xe: Giường nằm 40 chỗ.
– Giờ đến: 4h00,5h00,6h00 (khoảng 9 tiếng)
 6 Mỹ Đình  Vĩnh Dung:0973.755.755 – 01 chuyến/ngày xuất bến vào lúc: 20h30
– Giá vé: khoảng 200,000 đ
– Loại xe: Giường nằm 40 chỗ.
– Giờ đến: 4h40 (khoảng 8 tiếng)
 7 Giáp Bát  Nhà xe 42:0948.42.42.42,0976.42.42.42 – 01 chuyến/ngày xuất bến vào lúc: 19h30
– Giá vé: khoảng 200,000 đ
– Loại xe: Giường nằm 40 chỗ.
– Giờ đến: 4h50 (khoảng 8 tiếng)
 8 Lương Yên  Nhà xe 42:0948.42.42.42,0976.42.42.42 – 01 chuyến/ngày xuất bến vào lúc: 20h00
– Giá vé: khoảng 200,000 đ
– Loại xe: Giường nằm 40 chỗ.
– Giờ đến: 5h10 (khoảng 8 tiếng)

Trước đây mình thấy có nhà xe Hưng Thành nữa, nhưng hiện không rõ còn chạy tuyến này không? check trên website của họ không thấy. Mình sẽ cập nhật bổ sung sau.

 

Tác giả bài viết: Khách Sạn Hoa Việt

Nguồn tin: Du lịch Cao Bằng